Συνάντηση για “έξυπνες εφαρμογές” και επέκταση δικτύου τηλεπικοινωνίας